(1)
Dzun, W. Produkcyjne Wykorzystanie zasobów Ziemi Rolnej W Gospodarstwach Rolnych Z uwzględnieniem Ich Form Prawno-Organizacyjnych. wir 2014, 61-81.