(1)
Nurzyńska, I. Nowe Koncepcje I Instrumenty Polityki Regionalnej W Unii Europejskiej a rozwój obszarów Wiejskich W Polsce. wir 2014, 27-43.