(1)
Soliwoda, M.; Kulawik, J.; Wieliczko, B. Instrumenty Finansowe a Polityki wspólnotowe UE. wir 2018, 9-33.