(1)
Czyżewski, A.; Stępień, S.; Borychowski, M. „Płatność cukrowa” a Dochody plantatorów Buraka Cukrowego W Polsce. Stan Obecny I Perspektywy. wir 2014, 189-202.