(1)
Jasiński, J.; Michalska, S.; Śpiewak, R. Rynki Zakorzenione – Koncepcja Uruchomienia mechanizmów Lokalnego Rozwoju. wir 2014, 105-123.