(1)
Długosz, P. Młodzież Wiejska Pogranicza Polsko-ukraińskiego: Potencjał Czy Bariera Modernizacji?. wir 2014, 123-143.