(1)
Bieniasz, A.; Gołaś, Z.; Łuczak, A. Wielowymiarowa Analiza Kondycji Finansowej Gmin Wiejskich W Polsce W Latach 2007–2011. wir 2014, 101-121.