(1)
Bukraba-Rylska, I. Polska Wieś W UE: Esej O (brakującej) „Wielkiej Narracji”. wir 2014, 65-81.