(1)
Rosner, A. Prof. Dr Hab. Izasław Frenkel, Czyli Sławek. wir 2014, 13-16.