(1)
Dzikowska, E. E. Plany Rozwoju Lokalnego – Oczekiwania a rzeczywistość. wir 2013, 133-148.