(1)
Janc, K. Źródła Informacji Dla Rolnictwa – Analiza powiązań między Serwisami WWW. wir 2013, 168-181.