(1)
Matuszczak, A. Wskaźniki zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa. Przesłanki Teoretyczne I Propozycja Pomiaru W Regionach UE. wir 2013, 101-119.