(1)
Furmankiewicz, M. Partnerstwo międzysektorowe Czy Kolejne narzędzie władz samorządowych? Ukryty Sektor Publiczny W Lokalnych Grupach działania W Polsce. wir 2012, 112-127.