(1)
H. Meyers, W.; Goychuk, K. The Ukraine in KRU (Kazakhstan, Russia and Ukraine): Prospects for the Ukrainian Grain Economy (Ukraina W KRU (Kazachstan, Rosja I Ukraina): Perspektywy ukraińskiej Gospodarki zbożowej). wir 2012, 75-89.