(1)
S. Zegar, J. Gospodarstwa Rodzinne Wobec Wyzwań wyżywienia I Ochrony środowiska – ujęcie Globalne. wir 2012, 53-74.