(1)
Jasikowska, K.; Gorlach, K. „Czyńcie Sobie Ziemię poddaną” – Czyli O różnych Obliczach Ponowoczesnego Rolnictwa Na przykładzie procesów zawłaszczania Ziemi (land Grabbing) W Skali świata. wir 2012, 9-35.