(1)
Hołubowicz-Kliza, G.; Krasowicz, S.; Oleszek, W. Jubileusz 150 Lat Nauk Rolniczych W Puławach. wir 2012, 161-171.