(1)
Kucia-Guściora, B. Węzłowe Problemy Preferencji Podatkowych Dla Grup producentów Rolnych. wir 2019, 25-43.