(1)
Agencja Rynku Rolnego. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE. wir 2012, 184-186.