(1)
Dzun, P. Zmiany Strukturalne W Chowie krów I Produkcji Mleka W Polsce W Latach 1990-2010. wir 2012, 97-115.