(1)
Zajda, K. Przyczyny Niestosowania podejścia LEADER W Rozwoju Wsi (na przykładzie Gmin Wiejskich województwa łódzkiego). wir 2012, 69-81.