(1)
Fedyszak-Radziejowska, B. Agraryzm-Zapomniany świat Norm I wartości. wir 2012, 57-68.