(1)
Kłodziński, M. Bariery Wielofunkcyjnego Rozwoju obszarów Wiejskich. wir 2012, 40-56.