(1)
Podogrodzka, M. Bezrobocie Determinantą Przestrzennego zróżnicowania płodności według Miejsca Zamieszkania W Polsce W Latach 1999–2009. wir 2012, 119-131.