(1)
Kłodziński, M. Rozwój obszarów Wiejskich objętych Siecią Ekologiczną Natura 2000. wir 2012, 99-118.