(1)
Bajer, M. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne Jako narzędzie Ograniczania dysparytetów społeczno-Ekonomicznych Wsi W Unii Europejskiej. wir 2012, 65-84.