(1)
G. Regidor, J. Present and Future European Rural Policy (Teraźniejszość I przyszłość Europejskiej Polityki Wobec obszarów Wiejskich). wir 2012, 39-44.