(1)
Quy Long, T. Dostęp osób Starszych zamieszkałych Na Obszarach Wiejskich Wietnamu Do świadczeń Z Ubezpieczenia społecznego. wir 2019, 51-71.