(1)
Abramowicz, B. Instytucja Zebrania Wiejskiego W Opinii sołtysów I mieszkańców (przykład Gminy X). wir 2011, 193-212.