(1)
Szpyt, M. WieĊ› W Programach Polskich Partii Politycznych W Okresie 1989-2011. wir 2011, 83-102.