(1)
Michalska, S.; Rosa, A.; KamiƄski, R. Innowacyjne Formy Opieki Nad Osobami Starszymi Na Obszarach Wiejskich W Polsce. wir 2019, 31-49.