(1)
Nawrocki, T.; Podgórski, B. Zarządzanie państwowymi I niepaństwowymi Gruntami Rolnymi W Polsce I Wybranych Krajach UE. wir 2011, 212-224.