(1)
Jalinik, M. Rozwój Turystyki Konnej W województwie Podlaskim W świetle Badań. wir 2011, 189-199.