(1)
Dzun, W.; Tereszczuk, M. Rolnictwo Ukrainy W Procesie Przemian Systemowych. wir 2011, 49-66.