(1)
Czyżewski, B. Efektywność Ekonomiczna różnych wariantów Zmian wspólnej Polityki Rolnej Na Podstawie Symulacji W Modelu GTAP. wir 2011, 9-36.