(1)
Thị Minh Thi, T. Instytucjonalne I Kulturowe Aspekty Opieki Nad Starszymi mieszkańcami obszarów Wiejskich W Wietnamie. wir 2019, 11-30.