(1)
Zawalińska, K. Recenzja książki Andrzeja Czyżewskiego I Agnieszki Poczty-Wajdy „Polityka Rolna W Warunkach Globalizacji. Doświadczenia GATT WTO”. wir 2011, 178-180.