(1)
Podogrodzka, M. Zachowania Prokreacyjne ludnoĊ›ci Na Obszarach Miejskich I Wiejskich W Polsce W Latach 1990-2009. wir 2011, 146-163.