(1)
Bukraba-Rylska, I. Wartość "Wartości Niczego". wir 2011, 162-165.