(1)
Kajdanek, K. W Poszukiwaniu Nowej Roli - sołtysi urbanizujących Się Wsi Podmiejskich Wrocławia. wir 2011, 87-105.