(1)
Frenkel, I. Przemiany Demograficzne Na Wsi W Latach 2006-2009. wir 2011, 55-74.