(1)
Ginter, A.; Kałuża, H.; Szarek, S. Wiedza Czy mądrość? Czynniki kształtujące Przewagę Konkurencyjną Gospodarstw Rolnych. wir 2010, 120-129.