(1)
Nawrocki, T. Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa W działalności ANR. wir 2010, 167-178.