(1)
Górecki, J. Aktualna Sytuacja żywnościowa świata. wir 2010, 107-117.