(1)
K. Chyłek, E.; Gotkiewicz, W.; Mickiewicz, B. Polityka Wspierania Badań I Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. wir 2010, 88-106.