(1)
Ryś-Jurek, R. Struktura Produkcji Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego W Polsce I W Krajach UE-27. Analiza podobieństw W 2007 Roku. wir 2010, 73-87.