(1)
Niewiadomski, K. Czynniki różnicujące rozwój Gospodarstw Agroturystycznych W Polsce. wir 2010, 199-210.