(1)
Dzun, W. Problemy Rozwoju Rolnictwa BiaƂorusi W Latach 1990-2009. wir 2010, 35-48.