(1)
Forum Inicjatyw Rozwojowych. Wspólna Polityka Rolna Po 2013 Roku. wir 2010, 9-19.