(1)
Sioma, S. Rola instrumentów Finansowych Wspólnej Polityki Rolnej W przekształceniach związanych Z Zalesieniem gruntów O Marginalnym Znaczeniu Dla Rolnictwa. wir 2019, 89-107.